Хўжалик судларида биринчи инстанция тартибида кўрилган ишлар юзасидан маълумот

Хўжалик судлари томонидан 2012-2016 йиллар мобайнида биринчи инстанция тартибида кўрилган ишлар юзасидан маълумот
Иш туркуми номи 2012 й. 2013 й. 2014 й. 2015 й. 2016 й.
Фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга оид кўрилган ишлар 104 456 99 280 131 671 201 359 168 343
Маъмурий ҳуқуқий муносабатларга оид кўрилган ишлар 238 660 128 324 126 546 139 401 153 965
Юридик аҳамиятга эга бўлган фактларни аниқлашга оид кўрилган ишлар 96 118 164 170 147
Ташкилот ва фуқароларнинг банкротлигига оид кўрилган ишлар 2 399 7 428 4 837 7 262 13 293
Жами кўрилган ишлар 345 611 235 150 263 218 348 192 335 748